TERUGOUR FOOD STORIES PHOTOSHOOT
11 oktober 2017Alweer bijna een maand geleden in Bordeaux was ik in het gezelschap van Laura en Nora van de blog Our Food Stories. Deze twee warme persoonlijkheden waren uitgenodigd voor de Food Photography workshop ‘First We Eat’ van Eva Kosmas Flores en Carey Nershi. Op de laatste dag van deze workshop bakte Nora een heerlijke smeuïge cake. In deze ronde glutenvrije taart zaten 6 hele peren en daarmee was het een echt pronkstuk!

 

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

 

Food Stories

Op hun website delen de twee foodbloggers uit Berlijn ‘Food Stories’. Nora bedenkt een gerecht en legt vervolgens alle stappen vast in een recept. Laura maakt in de tussentijd een uitgebreide fotoreportage van de ingrediënten en de bereiding. Ze eindigen altijd op een bijzondere locatie met het gerecht op een heel mooi gedekte tafel in een idyllische setting. Zo ook op deze laatste dag van de Food Photography workshop.

Styling

In de tuin zochten ze een plek waar de photoshoot plaats kon vinden. De zon scheen en Laura en Nora kozen een mooie plek aan de rand van de tuin, onder een vijgenboom, met een oneindig uitzicht op de Franse wijngaarden. Samen sleepten ze de oude kloostertafel uit het Chateau. De ietwat onstabiele houten stoelen pasten er perfect bij. De tafel werd aangekleed volgens het thema herfst, compleet met pompoenen, bloemen, herfstbladeren, walnoten, tafellinnen, servetten, borden en gevulde kopjes koffie.

Bordeaux Pear Pumpkin Cake Our food stories

Photoshoot

De photoshoot bestond uit meerdere fases. Laura en Nora werken op deze manier omdat zij het hele verhaal, de ‘Food Story’ willen vangen.

  1. Haal het gerecht uit de setting en doe een laatste actie. In dit geval haalden ze de cake van tafel en legden ze deze op een stalen trolley met op de achtergrond de Franse muur van het Chateau. Nora bestrooide de cake vervolgens met poedersuiker, terwijl Laura de foto’s maakt. Laura was niet de enige deze keer, ik en mijn mede-cursisten maakten natuurlijk ook graag een shot.
  2. Zet het gerecht op een centrale plek op de gedekte tafel. Wij maakten vervolgens foto’s: van bovenaf een ladder, in een hoek van 45 graden, frontaal. Op elke denkbare manier werd de cake vastgelegd.
  3. Snijd de cake en verdeel deze over de borden. Nora zorgde er hierbij voor dat de tafel niet te ‘volmaakt’ was, dus nog niet op elk bordje lag een stuk cake.
  4. Breng de setting tot leven. De tijd was aangebroken voor de laatste foto. Omdat we met veel cursisten waren vroeg Laura of we onderdeel wilden uitmaken van de setting. Wij namen plaats aan de tafel zodat Laura haar overheadshot kon maken. Onze hoofden, armen en handen brachten levendigheid in het geheel.

    Bordeaux Pear Pumpkin Cake Our food stories

Recept

Nadat we allemaal een keer op de ladder hadden gestaan was het moment daar om de cake te proeven. Hij smaakte superlekker! Ik was erg verrast dat de cake zo smeuïg was, hij is namelijk glutenvrij. Dit komt deels door de toevoeging van de pompoenpuree. Het eindresultaat en het recept van deze heerlijke peer-pompoencake vind je op www.ourfoodstories.com.

Bordeaux Pear Pumpkin Cake Our food stories

Laura & Nora, bedankt voor het delen van jullie kennis en jullie (werk)ervaringen! Ik heb er veel van geleerd en ben erg dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van deze speciale week.

 

 

[ENGLISH TRANSLATION]

 

Our Food Stories Photoshoot


Last month in Bordeaux, I was in the company of Laura and Nora from the blog www.ourfoodstories.com. These two warm personalities were special guest at the Food Photography workshop ‘First We Eat‘  by Eva Kosmas Flores and Carey Nershi. On the last day of this 5-day workshop, Nora baked a delicious Pear Pumpkin Cake! In the gluten free cake there were six whole pears, which made it a real showpiece.

Food Stories

On their website, the two food bloggers from Berlin share ‘Food Stories’. Nora comes up with a new dish and then puts all the steps into a written recipe. Laura, in the meanwhile, makes an extensive photo report of the ingredients and the preparation. They always end up in a special location with the dish in an idyllic setting on a very beautifully laid table. As well on the very last day of the Food Photography workshop.

Styling

In the garden they searched for a place where the photoshoot could take place. The weather was good for us, it was a beautiful sunny day. Laura and Nora chose a place on the edge of the garden, under a fig tree, with infinite views at the French vineyards. Together they dragged the old monastery table from the Chateau. The somewhat unstable wooden seats fit perfectly within the setting. The table was dressed according to the autumn theme with pumpkins, flowers, autumn leaves, walnuts, tablecloths, napkins, plates and cups of coffee.

Bordeaux Pear Pumpkin Cake Our food stories

Photoshoot

The photoshoot consisted of several phases. Laura and Nora explained the different steps and told us that they were working in phases to “capture” the whole story.

  1. First of all, they took the dish out of the setting to do one final step. In this case, they picked up the cake from the table and placed them on a steel trolley under a pergola with the French wall of the Chateau in the background. Nora sprinkled the cake with powdered sugar, while Laura is making pictures. Laura was not the only photographer this time, of course, I and my fellow students also wanted to take a shot.
  2. After this first shoot, the cake got a nice central spot on the table. We made several pictures: from above a ladder, at an angle of 45 degrees, frontal. In every conceivable manner the cake was shot.
  3. After that, Nora cut the cake and divided it over the plates. Nora made sure that the table was not too “perfect”, so not every plate got a piece of cake.
  4. The time had come for the last picture. Because we were with many students, Laura asked us to be part of the setting. We took place at the table so Laura could make her overhead shot. Our heads, arms and hands brought the setting alive.

Recipe

After we all had been on the ladder, it was time to taste the cake. It tasted great! I was very surprised that the cake was so moist and still gluten free. This is partly due to the pumpkin puree. The end result and the recipe for this delicious Pear Pumpkin Cake can be found on the blog www.ourfoodstories.com.

Laura & Nora, thanks for sharing your knowledge and your (work) experiences! I’ve learned a lot and I’m very grateful for being part of this special week.

Bordeaux Pear Pumpkin Cake Our food stories

Bordeaux Pear Pumpkin Cake Our food stories